Skip to content

3D, LED i neon svetleće reklame

3D slova

Izrađuju se od svih vrsta materijala (pleksiglas, inox, aluminijski lim) u više boja po želji klijenta. Mogu biti postavljane unutar objekta ili na spoljni deo objekta. Lice slova se reže mašinski na CNC-u (lim, inox, alukabond) ili na Laseru (ako je pleksiglas u pitanju). Stranice se rade po želji klijenta, a mogu biti od pleksiglasa, inoxa, eloksiranog lima i td. 3D slova ili 3D objekti odnosno logotipi mogu biti izvedeni u raznoraznim veličinama, sve prema potrebama klijenta. Unutar slova moguće je postaviti neonsku ili led rasvetu kojom se slovo osvetljava direktno, indirektno ili bočno. Rasveta može biti postavljena direktno (osetljava lice reklame) ili indirektno (osvetljava se pozadina reklame). Mi preporučujemo novu tehnologiju osvetljenja u vidu LED rasvete.

Displej svetleće reklame

Displaj

Displej svetleće reklame se izrađuju bočno od namenskog aluminjumskog profila,osvetljenje unutar reklama se vrši fluo ravetom. Lice reklama može biti leksan ili klirit na koji se lepi pvc folija (tehnikom katovanja ili plotovanja). Postoje jednostrane i dvostrane displej svetleće reklame, kao i reklame montirane na bandere (banderašice). Jednostrane svetleće reklame se postavljaju paralelno na zid, i uglavnom su većih površina i imaju jedno lice. Dvostrane svetleće reklame se montiraju na zid pod uglom od 90 stepeni i imaju dva lica.

Totemi

Totemi

Totemi su jedan od vidova reklamnih proizvoda koji mogu značajno doprineti uočavanju poslovnih objekata (benzinskih pumpi, mega marketa, industrijskih objekata itd.). Izrađuju se kao svetleći ili nesvetleći totemi. U izradi se koriste različite vrste materijala (pleksiglas, alubond, 3d aplikacije). kao i različite vrste rasvete. najčešće se montiraju na samu podlogu, koja je predhodno pripremljena za montažu (anker ploče). Totemi se izrađuju u različitim dimenzijama, oblicima prema zahtevu kupaca.