Skip to content

Elektroreklam d.o.o.
Kralja Petra I 34
21203 Veternik (Novi Sad)
Srbija

Tel.: (021) 821 904
Mob: (063) 524 338
e-mail: info@elektroreklam.rs

Podaci o delatnosti:
Šifra delatnosti: 2740
PIB: 104583259

Podaci o poslovnim računima:
Crédit Agricole: 330-15003838-67